S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs pentru achiziționarea serviciilor de pază tehnică a obiectelor şi valorilor materiale

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs pentru achiziționarea serviciilor de pază tehnică a obiectelor şi valorilor materiale, pentru anul 2022.

         Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, etajul. 2, oficiul LNM.

Telefon de contact: 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la ora 10:30, 15 martie 2022.

Invitația de participare/Caietul de sarcini care include cerințele față de serviciile prestate, lista documentelor de calificare, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra sau aici...