Convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor

Consiliul societății S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță convocarea Adunării Generale extraordinare a acționarilor în data de 06 aprilie 2022, ora 12:00 cu prezența acționarilor, pe adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1. Înregistrarea acționarilor – 09:30-10:00.

Ordinea de zi:

- cu privire la confirmarea societății de audit pentru anul 2021 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate.

Locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării: mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1, în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 18:00, anticamera.