Concurs de selectare a Societății de audit

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță concurs de selectare a societății de audit privind achiziția Serviciilor de audit al situațiilor financiare anuale pentru anul 2022 de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: mun. Chișinău, MD-2005, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1, etajul 2, oficiul LNM.

Telefon de contact - contabil șef: 022855300

Ofertele vor fi depuse până la 08 iunie 2022, ora 16:00.

Caietul de sarcini și informația adițională cu referire la concurs pot fi găsite aici...