Anulare concursul repetat Nr.1/2022 din 16 martie 2022

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” informează că la concursul repetat Nr.1/2022 din 16 martie 2022 pentru achiziționarea serviciilor de pază tehnică a obiectelor şi valorilor materiale pentru anul 2022 nu a fost înregistrată nici o ofertă a operatorilor economici care prestează servicii de acest gen.

În urma examinării Grupul de lucru pentru achiziții a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a anulat procedura de achiziție, din motiv că nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenței.