S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță prelungirea termenului de depunere a ofertelor în cadrul concursului (nr.10) privind selectarea companiei de construcție pentru amenajarea/reparația în municipiul Chișinău a sălii de joc cu automate de joc c

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță prelungirea termenului de depunere a ofertelor în cadrul concursului (nr.10) privind selectarea companiei de construcție pentru amenajarea/reparația în municipiul Chișinău a sălii de joc cu automate de joc c

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță prelungirea termenului de depunere a ofertelor în cadrul concursului (nr.10) privind selectarea companiei de construcție pentru amenajarea/reparația în municipiul Chișinău a sălii de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești amplasate pe adresa: mun.Chișinău, bd. Decebal, 23/1, 330,24 m2.

Locul desfășurării concursului/depunerii ofertelor: MD-2001, mun. Chişinău, bd.Ștefan cel Mare şi Sfânt, 65, of.820.

Telefon de contact: 022 855 300.

Ofertele vor fi depuse până la 22 ianuarie 2019, ora 10.00.

Caietul de sarcini care include lista documentelor de calificare, cerinţele faţă serviciile care urmează a fi prestate, criteriile de evaluare a ofertelor pot fi găsite la adresa indicată supra aici...

© 2012 LNM. ALLRIGHTS.